Hotspot Solution

Leissner Hotspot Solution är en plattform för företag och organisationer (nedan kallad kund) som vill tillhandahålla WiFi-anslutning till Internet som en service oavsett om avsikten är att ta betalt eller ge bort anslutningen utan kostnad.

Allmän beskrivning

Leissner Hotspot Solution tillhandahåller den funktionalitet som krävs för att styra användningen på ett sådant sätt att det är möjligt att ge bra service och skapa underlag som kan krävas av olika myndigheter vid publik Internetaccess. Leissner Hotspot Solution är kostnadseffektivt och skalbart baserat på standard serverhårdvara och Linux.

Funktionalitet

Funktions grupp Funktion Variant
Tjänster WiFi Access Turister
Besökare
Kunder
Invånare
Anställda
Betalaccess PayPal (Kreditkort)
Kreditkort (Direktanslutning mot betalinlösning)
Faktura
Användningsbegränsning Datamängd
Datahastighet
Uppkopplingstid
Marknadsföring Egen landningssida
Öppna sidor utan inloggning
Inloggningsalternativ Autentisering SMS
Facebook
OpenID
Förgenererade koder
Systemkomponenter WiFi-accesspunkter OpenWRT
802.11 bgn
Inkapsling om upplänk tappas
Standard 19” rackserver GNU/Linux
Icke redundant
Redundant
Internetprotokoll IPv4
IPv6
Marknadsföring Egen layout och information till besökare på landningssidan
Helt öppna sidor utan inloggning Turistinformation
Samhällsinformation

  • Kommunsidor
  • Bibliotek
  • Miljö

Gästaccess

Leissner Hotspot Solution stödjer kundens behov av flera olika typer av gästaccesser. Det är möjligt att samtidigt tillåta flera olika typer och några exempel är:

  • Gästaccess för turister ger den som ansluter sin dator/smartphone eller liknande fri tillgång till de webbsidor som definierats som turistinformation. Möjlighet finns även att detektera vilken accesspunkt som uppkopplingen sker mot och använda detta till guidning om lokala sevärdheter.
  • Gästaccess för kommun invånare ger den som ansluter sin dator/smartphone eller liknande fri tillgång till de webbsidor som definierats som samhällsinformation. Möjlighet finns även att detektera vilken accesspunkt som uppkopplingen sker mot och använda detta till att lyfta fram de delar som sannolikast efterfrågas på den platsen.
  • Gästaccess för kunder ger den som ansluter sin dator/smartphone eller liknande fri tillgång till de webbsidor som definierats som kundinformation

Autentiserar sig gästen så ges även möjlighet att använda publika Internet enligt de regler för användningsbegränsning som har definierats.

Anställda

Leissner Hotspot Solution ger möjlighet för anställda att få WiFi access och efter autentiserings kan de ges olika rättigheter beroende på organisationens IT-policy.

  • Access till Internet
  • Access till vissa utvalda delar av Intranet
  • Total access till Intranet

Betalaccess

Leissner Hotspot Solution loggar förbrukningen som varje användare har av tid och datavolym. Med hjälp av denna registrerade förbrukning kan ni som kund tillhandahålla betalaccesser.

PayPal

Leissner Hotspot Solution är anslutet till betaltjänsten PayPal och det är fritt för er som kund att göra detta tillgängligt via eran landningssida. För användare som ansluter sig och vill betala för tillgång till Internet kan de genom att ha ett PayPal-Konto utnyttja detta för att betal för Internet access till er som kund. När användaren har betalt enligt de instruktioner som ni har på landningssidan kan de sedan utnyttja Internet enligt de regler för användningsbegränsning som har definierats.

PayPal är en elektronisk kommersiell betaltjänst där användare som har ett konto kan antingen sätt in pengar eller ansluta sitt kreditkort för att sedan utnyttja detta för att betala.

Kreditkort

Kreditkort används vanligtvis för att i samband med anslutning av WiFi betala en fast summa som förskott. Leissner Hotspot Solution kan anpassas till den av er valda inlösaren av korttransaktioner.

Faktura

Faktura används vanligtvis när en kund abonnerar på WiFi access som en tjänst. Dessa abonnemang kan antingen vara baserad på en max Volym och/eller tid som användaren får utnyttja under en tidsperiod ex. månad eller obegränsade så länge avtalet gäller. Leissner Hotspot Solution kan kompletteras med Leissner Billing för att skicka ut fakturor eller tillhandahålla autogiro.