Tilläggsuppgifter

Det finns möjlighet att begära tilläggsuppgifter från Leissner Data ETK. Tilläggsuppgifter är den typ av information man normalt betalar extra för att ha med i Telefonkatalogen.

Eftersom tilläggsuppgifterna ibland kan vara väldigt omfattande (t.ex. för landsting och kommuner), och därmed ta en hel del extra tid att läsa in, tas dessa inte in som standard. Kryssa i rutan vid sökning för att få med dem!

Privatpersoner har väldigt sällan tilläggsuppgifter. Där har vi kryssat för tilläggsuppgifter som standard. Det utgår inga extra kostnader för att ta hem tilläggsuppgifter.

Om det finns tilläggsuppgifter vid en sökning så kommer löpnumret för svaret med tilläggsuppgifter att vara en länk till dessa.

För ytterligare information, kontakta oss.