Ta emot SMS

Vi erbjuder en möjlighet att kunna ta emot SMS-meddelanden som sänds till ett visst telefonnummer.

Dessa skickas sedan vidare till era applikationer enligt ett förutbestämt mönster, normalt via Internet men även andra vägar är möjliga efter önskemål.

För ytterligare information, kontakta oss.