ABO Tidningssystem

Vårt tidningssystem för hantering av allt inom abonnemang och distribution/e-tidning för tidningsföretag.

Systemet är webbaserat, vilket gör att det går att köra direkt i både Windows och Mac-miljö. Det medför enkel installation då ingen klientprogramvara behöver installeras. I botten finns en SQL-databas.

Förutom normala funktioner i ett abonnemangs- och distributionssystem, såsom ny abonnent, uppehåll, flytt, tillfällig adress, fakturering, bankgiro/plusgiro, kommunikation och autogiro med mera, innehåller vårt system även följande finesser och funktioner:

 • Ett övergripande kundbegrepp, vilket öppnar upp för möjligheten att lägga upp flera produkter på kunden, till exempel tidning(ar), webbtidningar eller andra produkter. Det förbättrar möjligheten till kundvård.
 • CRM-modul: erbjudanden kan läggas upp i många varianter. Export- och importfunktioner för externt material.
 • Data warehouse där man kan ta ut egna rapporter.
 • Säljstöd där man kan jobba med befintliga och nya kunder.
 • Soap-API där man kan göra det mesta på en abonnent/kund. Kan användas för att koppla exempelvis kortbetalningar mot systemet.
 • Alla listor kan tas ut på skärm, skrivas ut eller exporteras till Excel.
 • Ni väljer om ni vill ha egen server eller utnyttja vår ASP-driftstjänst vilket innebär att vi sköter server, backup med mera. Ni kommunicerar med servern via internet (VPN) eller fast anslutning.
Leissner OCS

Abonnemang

 • Övergripande kundbegrepp med valfritt antal produkter per kund.
 • Bankgiro/plusgirokoppling. Vi kan leverera filerna direkt till servern utan att ni behöver hämta dem separat. Stöd finns för PGMax och Total In.
 • Autogiro/budgetkonto. Utskrift av medgivandeblankett och autogirobrev vid förändringar.
 • Reklamationshantering.
 • Kombiabonnemang, det vill säga möjlighet att abonnera på annan tidning de dagar den egna inte kommer ut. Denna funktion används bland annat av Nya Lidköpings-tidningen som har kombiabonnemang med GP.
 • Koppling till MS Word/Open Office för att enkelt få ut ett brev till enskild abonnent med uppgifter hämtade från abonnemangsregistret.
 • Framtagning och överföring av TS Statistik.
 • Redovisningsmaterial för ekonomisk uppföljning på månads- och årsbasis.
 • Många standardrapporter.
 • Stöd för ett antal printhouse för utskrift av avier.

Distribution

 • Liksom i abonnemang finns i distributionssystemet alla grundläggande funktioner för distribution av tidningen. Systemet utnyttjas bland annat av Herenco Distributions AB som förutom att distribuera Herencokoncernens egna tidningar distribuerar ett antal andra.
 • Filer till tryckeri och packsal. Vi hanterar de flesta format som finns på marknaden.
 • Koppling mot distributionsföretag via MTD men även direkt till bland annat Tidningsbärarna.
 • Olika distrikt för olika veckodagar.
 • Möjlighet att se förseningsinformation på skärmen.

Soap-API

 • Hämta abonnentstatus.
 • Hantera abonnenter och kunder, nya, flyttningar, tillfälliga adresser med mera.
 • Stöd för betalningar (exempelvis via kort).
 • Stödjer de flesta utvecklingsmiljöer såsom PHP, C# med flera.
 • Vid behov kan vi lätt lägga till ny funktionalitet som efterfrågas.

Säljstöd

Säljstöd är ett system speciellt utvecklat för tidningsförsäljning. Detta ger följande fördelar:
 • Effektivare försäljningsarbete.
 • Håller reda på återkomster åt försäljarna.
 • Alltid senaste informationen (abonnentstatus) till försäljarna.
 • Lätt att hantera, även för dem som har mindre datorvana.
 • Kan kopplas till telemarketingföretag.
 • Automatisk uppdatering av säljresultatet i abonnemangsregistret.
 • Kontroll mot Nix-telefon, poster som finns i Nix-registret plockas automatiskt bort från säljarens lista.

Data Warehouse

Ett “datalagringshus”. Varje natt eller när ni önskar skapas en kopia av era register. Utifrån denna kan ni:

 • Selektera ut poster för användning som säljunderlag.
 • Skapa egna rapporter och egen statistik.